Selin Şahin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme
21 Ders Notu   |   1 Takipçi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Sosyal Güvenlik Hukuku
İşletme Sosyal Güvenlik Hukuku ders notudur. Sosyal güvenlik hukuku ders notudur. İşveren, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren sayılır. Sosyal güvenlik hukuku (İŞL312) ders notu içeriği: işçi nedir? işveren nedir? işveren vekili nedir? alt işveren nedir? iş kanununun uygulama alanı dışındaki işler resmi iç hukuk kaynakları iş sözleşmesi nedir?iş sözleşmesinin unsurları nelerdir? iş sözleşmesinin özellikleri iş sözleşmesinin türleri ...
Dosya tipi pdf
658 KB
10 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İktisat - Genel Muhasebe II
İktisat Genel Muhasebe II ders notudur. Genel muhasebe 2 ders notudur. 100 kasa hesabı işletmenin nakit giriş ve çıkışlarının işlendiği hesaptır. Bu hesap kasaya para geçtiğinde borçlanır, kasadan para çıktığında alacaklanır. Genel muhasebe 2 (İKT108) ders notu içeriği: kasa hesabı alınan çekler bankalar hesabı verilen çekler ve ödeme emirleri menkul kıymetler alacaklar senetsiz alacaklar senetli alacaklar ödememe protestosu senet kırdırmak ticari alacaklar nedir? diğer alacaklar ...
Dosya tipi pdf
454 KB
11 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İktisat - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İktisat Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Bir toplumda siyasal,ekonomik ve sosyal değişiklikler meydana getirilmesi inkılap olarak ifade edilmektedir. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (ATA101) ders notu içeriği:Atatürk ilkeleri cumhuriyetcilik halkçılık milliyetçilik devletçilik laiklik inkılapçılık Atatürk ilkelerinin uygulanma esasları Atatürk'ün dil çalışmaları Atatürk'ün tarih çalışmaları Atatürk'ün kültür ...
Dosya tipi pdf
887 KB
10 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Türk Dili I
İşletme Türk Dili I ders notudur. Türk dili 1 ders notudur. Morfoloji, biçimlerin bilgisidir. İlk kez 19. yüzyılda botanik terimi olarak kullanılmıştır. Biyoloji, dilbilim, jeoloji farklı bilim dallarının alt dalıdır.Türk dili 1 (TDİ101) ders notu içeriği: morfoloji biçimbirim dilbilgisel işlev bağımlı biçimbirimler bağımsız biçimbirimler fasıl biçimbirimler fasılleşme değişken biçim taban ek ekler yapım ekleri çekim ekleri eklenme iç değişim enklitik sözcük yapımı genleşme eş ...
Dosya tipi pdf
996 KB
14 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Yabancı Dil I (İngilizce)
İşletme Yabancı Dil I (İngilizce) ders notudur. Yabancı dil 1 (İngilizce) ders notudur. Cümlede am,are kullanırken olumlu cümlede are kısaltılmış haliyle 're kullanılırken, olumsuz cümlede aren't 'rent olarak kullanılamaz.Yabancı dil 1 (YDİ101) ders notu içeriği: tanışma gramer kelimeler olumlu cümleler olumsuz cümleler soru cevap cümleler a ve an my our their his her your in in front of next to on under where is where are this is this are günlük ifadeler am is are ...
Dosya tipi pdf
869 KB
11 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Kamu Yönetimi - Türk Dili I
Kamu Yönetimi Türk Dili I ders notudur. Türk dili 1 ders notudur. Dilimize fransızcadan geçen kompozisyon kelimesi kökeni latinceye dayanır. Bir araya getirme,birleştirmek,inşa etmek demektir.Türk dili 1 (TDİ101) ders notu içeriği: kompozisyonla ilgili genel bilgiler dil becerileri ve bilgi donanımı yazılı kompozisyon yazının önemi yazılı kompozisyonun oluşturulması ana düşünce yardımcı düşünce kompozisyonda plan tümevarım tümdengelim paragrafta anlatım biçimleri noktalama işaretleri ...
Dosya tipi pdf
2 MB
8 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İktisat - İktisada Giriş II
İşletme İktisada Giriş II ders notudur.İktisada giriş 2 ders notudur. Okun yasasına göre, işsizlik oranındaki her %1'lik artış GSYH'nın %2,5 oranında daha düşük olmasına neden olmaktadır.İktisada giriş 2 (İŞL102) ders notu içeriği:Makro iktisat nedir? mikro iktisadın inceleme alanları klasik iktisatçılara göre makro iktisat döngüsel akım dolaysız vergiler büyüme hızı eksik istihdam işgücü gayri iradi işsizlik gizli işsizlik hiper enflasyon ekonomik büyümenin temel kaynağı tamamlanmış ...
Dosya tipi pdf
842 KB
6 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler - Yabancı Dil I (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler Yabancı Dil I (ingilizce) ders notudur. İngilizce 1 ders notudur. Örnek cümlelerle anlatılan ingilizce 1 için kullanılabilecek ders notudur.Yabancı dil 1 (ingilizce) ders notu içeriği:geniş zaman kelimeler şimdiki zaman grammer günlük ifadeler where in olumlu olumsuz soru cümleleri present continuous tense present perfect tense Diğer yabancı dil 1 dersi arama kriterleri yabancı dil 1 ders notları,yabancı dil 1 pdf,yabancı dil 1 ders notları pdf,yabancı dil 1 ...
Dosya tipi pdf
2 MB
8 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - İktisada Giriş II
İşletme İktisada Giriş II ders notudur. İktisada giriş 2 ders notudur. Eş maliyet doğrusu, üreticilerin belirli bütçesi ile sattın alabileceği maximum üretim faktörlerinin geometrik yeridir. İktisada giriş 2 (İŞL102) ders notu içeriği: uzun dönem üretici teorisi eş ürün eğrileri eş maliyet doğrusu üretici dengesi eş maliyet doğrusunda değişmeler üretici dengesindeki değişim ölçeğe göre getiri bütçe doğrusu bütçe doğrusunun değişimi bütçe doğrusunun eğimi ordinaller farksızlık ...
Dosya tipi pdf
2 MB
12 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ders notudur. Amasya genelgesinin önemi, ilk defa Kurtuluş Savaşı'nın mücadele safhası başlamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi,yöntemi ve amacı belirlenmiştir. Milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmediğinden bahsedilmiştir. Erzurum ve Sivas kongresinin toplanmasına karar verilmiştir.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (ATA101) ders notu ...
Dosya tipi pdf
2 MB
7 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Türk Dili I
İşletme Türk Dili I ders notudur. Türk dili 1 ders notudur. Roman, yaşanmış veya yaşanması mümkün onayları yer,zaman ve kişilere bağlı olarak ayrıntılı bir biçimde anlatan uzun eserlerdir. En önemli unsurlar tip ve karakterdir.Türk dili 1 (TDİ101) ders notu içeriği:makale fıkra makale ve fıkra arası fark roman tip karakter anı hatıra günlük günce gezi yazısı kompozisyon konu tema anlatım biçimleri yazı türleri tutanak karar rapor iş mektupları özgeçmiş masal destan şiir ...
Dosya tipi pdf
2 MB
7 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - İktisada Giriş I
İşletme İktisada Giriş I ders notudur. İktisada giriş 1 ders notudur. Farksızlık eğrileri, tüketiciye aynı fayda düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yeridir. Eğri üzerinde toplam fayda hep aynı, tüketilen mal miktarı farklıdır. İktisada giriş 1 (İŞL101) ders notu içeriği: gelir tüketim eğrisinin çeşitleri normal mal lüks mal düşük mal fiyat tüketim eğrisi üretim dönemleri kısa dönem ordinaller farksızlık eğrisinin özellikleri bütçe doğrusunun eğimi tüketici denge ...
Dosya tipi pdf
2 MB
6 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Ticaret Hukuku
İşletme Ticaret Hukuku ders notudur.Ticaret hukuku ders notudur. Esnaf, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla, bedeni çalışmasına dayanan ve geliri sınırı aşmayan sanat ve ticaretle uğraşan kişidir. Ustalık belgesiyle çalışırlar.Ticaret hukuku (İŞL221) ders notu içeriği: ticaret hukuku ticari işletme esnaf ticari işletmede merkez ticari işletmenin mal varlığı ticari işletmenin bölümleri ticari işletmenin devri ticari işletmenin rehni ticari iş ölçütleri ticari iş sayılmaya bağlayan ...
Dosya tipi pdf
2 MB
8 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Matematik
İşletme Matematik ders notudur.Matematik ders notudur. A kümesinin her elemanına B kümesinin sadece bir elemanına karşılık gelirse bu bağıntıya fonksiyon denir ve y=f(x) şekilinde ifadelendirilir.Matematik (İŞL105) ders notu içeriği:fonksiyonlar doğrusal fonksiyon ve denklemler doğrusal fonksiyonlarda iktisadi uygulamalar monoton fonksiyonlar piyasa dengesi toplam gelir-maliyet kar fonksiyonları ,örnek sorular ve çözümleri 9Diğer matematik dersi arama kriterleri matematik ders ...
Dosya tipi pdf
2 MB
8 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Mesleki İngilizce I
İşletme Mesleki İngilizce I ders notudur.Mesleki ingilizce 1 ders notudur. Recruitment, the process of finding people for particular job isrecrietment or, especially in amarican english hiring seomeone who has been rectuited is a recruit or, in american english a hire. The company emplays or hires them the jointhe company. A company may recruit employees directly or use outside recruiters,recruitment agencies or employment agencies.Mesleki ingilizce 1 (İŞL223) ders notu içeriği:work and jobs ...
Dosya tipi pdf
3 MB
10 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Hukukun Temel Kavramları
İşletme Hukukun Temel Kavramları ders notudur. Hukukun temel kavramları ders notudur. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, toplumsal hayatın sürebilmesi için düzen gerekir. Bu düzen insanların bir takım kurallara uymasını sağlar. Bu kurallar hukuk,din,ahlak,örf ve adet kurallarıdır.Hukukun temel kavramları (İŞL107) ders notu içeriği:hukukun bilgi kaynakları toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar hukukun dalları kamu hukuku dalları özel hukukun dalları dava türleri ceza davalarıyla ilgili ...
Dosya tipi pdf
4 MB
15 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Genel Muhasebe I
İşletme Genel Muhasebe I ders notudur.Genel muhasebe 1 ders notudur. Mali borçlar, para ve sermaye piyasasından alınan borçlardır. Finansal kuruluşlardan,menkul kıymetlerden borç alınır. Finansal kuruluşlardan alınan kredi kısa vadeli ise 300 banka kredilerine, uzun vadeli ise 400 banka kredilerine işlenir. Genel muhasebe (İŞL103) ders notu içeriği:ticari mallar ticari malların izlenmesinde kullanılan yöntemler aralıklı envanter yöntemi sürekli envanter yöntemi duran varlık işlemleri ve ...
Dosya tipi pdf
2 MB
15 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - İstatistik
İşletme İstatistik ders notudur. İstatistik ders notudur. Kartopu örneklemesi, bazı durumlarda ana kütlenin kimlerden oluşacağını bilmek mümkün değildir. İlk önce, ana kütlede yer alan bir birim incelenir. Bu birim seçilerek örneklemdeki ilk birim olur. Daha sonra bu birimi aynı ana kütlede yer alabilecek başka birimler olup olmadığı sorulur. Var ise bu bölüme gidilir. Ulaşılan birim örneklemede 2. birim olur. Süreç örneklemin tamamı elde edilene kadar sürer. Çeşitli sebeplerle kimliğini ...
Dosya tipi pdf
3 MB
17 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Mikro İktisat
İşletme Mikro İktisat ders notudur.Mikro iktisat 3. bölüm konularını içeren ders notudur. Monopol (tekel) piyasa, ikamesi ya da taklit edilmesi zor olan bir malın tek bir firma tarafından üretildiği, üretilen bu malın da çok sayıdaki alıcı tarafından satın alındığı piyasa türüdür.Mikro iktisat (İŞL203) ders notu içeriği:tam rekabet piyasasında kısa ve uzun dönem farkı monopol piyasa firma dengesi hasılatlar monopol piyasaya yöneltilen eleştiriler monopollü rekabet piyasası kısa dönem ...
Dosya tipi pdf
2 MB
12 Sayfa
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - İşletme - Mikro İktisat
İşletme Mikro İktisat ders notudur.Mikro iktisat 2. bölüm konularını içeren ders notudur. Kapasite belirlenmesi, bir firmanın kapasitesi firmanın ortalama maliyet eğrisine göre belirlenir. Firma ortalama maliyetininin minimum olduğu noktada tam kapasite ile çalışırken bunun dışındaki bütün noktalarda kapasite sorunu ile karşı karşıyadır.Mikro iktisat (İŞL203) ders notu içeriği:tüketici teorisi azalan marjinal fayda kanunu kardinalistler ve tüketici dengesi tüketici dengesi ordinalistler ve ...
Dosya tipi pdf
3 MB
15 Sayfa