Yağmur  İnan
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji
27 Ders Notu   |   3 Takipçi
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Modern Mantık
Sosyoloji Modern Mantık ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf bahar dönemi dersi sembolik mantık ders notudur. Modern mantık, matematiksel kesinlikle hareket eden bir disiplindir. Matematiğin kesinliği, konusuna giren nicelikleri sembolleştirip bu semboller aracılığıyla işlem yapmasından kaynaklanmaktadır. Modern mantık da kendi kavramlarını sembolleştirerek son amaç olan çıkarımların geçerliliğini denetler.Modern mantığın bir diğer adı sembolik mantıktır.Modern mantık (SOS2024) ders notu ...
Dosya tipi pdf
2 MB
9 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Sosyoloji Türkiyenin Toplumsal Yapısı ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf bahar dönemi dersi türkiyenin toplumsal yapısı ders notudur.Yapısalcılık, batı dünyasında Structuralism olarak bilinir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun analizinde en fazla kullanılan yaklaşım olmuştur. Ferdinand de Saussure'ün çalışmaları genellikle bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Yapısalcılığı birçok çeşitlemesi olan genel bir yaklaşım olarak görmek en ...
Dosya tipi pdf
781 KB
7 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Psikolojiye Giriş
Sosyoloji Psikolojiye Giriş ders notudur.Sosyoloji 1. sınıf dersi psikolojiye giriş ders notudur.Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir.Psikolojiye giriş (PSİ1031) ders notu içeriği:öğrenme içgüdü ve öğrenme öğrenmenin çeşitleri öğrenmenin biyolojik temeli öğrenme olayının çeşitli açılardan ...
Dosya tipi pdf
2 MB
6 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Osmanlı Toplum Yapısı
Sosyoloji Osmanlı Toplum Yapısı ders notudur.2. sınıf güz dönemi dersi osmanlı toplum yapısı final sınavı notudur.Ayan, bir memleketin, bir bölgenin, bir kasabanın veya bir sınıfın ileri gelenleri hakkında kullanılan bir terimdir. XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinin çeşitli yerlerinde, çoğu yerli ve önde gelen ailelerden olmak üzere türeyen sınıfa bu isim verilmiştir. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ayanlar, halk tarafından seçilmiş, ayanlara devlet tarafından vergi toplama ve ...
Dosya tipi pdf
704 KB
5 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Osmanlı Toplum Yapısı
Sosyoloji Osmanlı Toplum Yapısı ders notudur.2. sınıf güz dönemi dersi osmanlı toplum yapısı final sınavı notudur.Kapitalizm, sermayeyi esas alan sistemdir.Osmanlı toplum yapısı (SOS2027) ders notu içeriği:osmanlıda kapitalist düzene neden geçilmedi üretici güçler açısından bakış üretim ilişkileri açısından bakış Diğer osmanlı toplum yapısı dersi arama kriterleri:osmanlı toplum yapısı pdf,osmanlı toplum yapısı özet,osmanlı toplum yapısı sosyoloji,osmanlı toplum yapısı özet konu ...
Dosya tipi pdf
409 KB
4 Sayfa
Gazi Üniversitesi - İktisat - Mikro İktisat
İktisat bölümü Mikro İktisat ders notudur.2. sınıf güz dönemi dersi mikro iktisat final ders notudur.Mikroekonomi, ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenmeye çalışılır.Mikro iktisat (IKTI201) ders notu içeriği:Hicks gelir ve ikame etkisi ...
Dosya tipi pdf
2 MB
8 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyal Antropolojiye Giriş
Sosyoloji Sosyal Antropolojiye Giriş ders notudur.1. sınıf güz dönemi sosyal antropolojiye giriş dersi vize sınavı notudur.Kültür kompleksi, merkezde belli bir kültür öğesine bağlı olarak zorunlu çıkmış kültür öğeleridir.Sosyal antropolojiye giriş (ANT1111) ders notu içeriği:etik kimliğe emik ve etik bakış kültüre emik ve etik yorumlar kültürün alanı kültür kompleksi nedir devleti oluşturan temel kurumlar toplumsal kurum evrimciler yayılımcılar insan ilişkilerinde belirleyici faktörler ...
Dosya tipi pdf
2 MB
5 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyal Antropolojiye Giriş
Sosyoloji Sosyal Antropolojiye Giriş ders notudur.1. sınıf güz dönemi sosyal antropolojiye giriş dersi vize sınavı notudur.Emik yaklaşım, topluluğun öznel değerleriyle fiziksel ve toplumsal dünyayı onların doğa üstü ile girdiği ilişkiyi anlama ve anlamlandırma becerisidir. Sosyal antropolojiye giriş (ANT1111) ders notu içeriği:emik ve etik yorumlar Bronislaw Molinowski-Argonauts çalışması emik gözlem etik yorum emik bakış açısı içsel bakış açısı kültürün öğeleri kültürün özellikleri Maslow'un ...
Dosya tipi pdf
2 MB
5 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyal Antropolojiye Giriş
Sosyoloji Sosyal Antropolojiye Giriş ders notudur.1. sınıf güz dönemi sosyal antropolojiye giriş dersi vize sınavı notudur.Kültür, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, sonraki kuşaklara aktarmada kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür.Sosyal antropolojiye giriş (ANT1111) ders notu içeriği:kültür nedir? Edward Burnett Tylor'un kültür yorumu fonksiyonlar teorisi çevirisi kültürün ...
Dosya tipi pdf
2 MB
6 Sayfa
Gazi Üniversitesi - İktisat - Makro İktisat I
İktisat bölümü Makro İktisat I ders notudur.2. sınıf güz dönemi dersi makro iktisat 1 ders notudur. Makro iktisat, ekonomi biliminin, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalıdır.Makro iktisat 1 (IKTI203) ders notu içeriği:maliye politikası para politikası esnek kur maliye politikası üçlü açmaz paranın tanımı ve işlevleripara tanımı ile ilgili ...
Dosya tipi pdf
2 MB
6 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Osmanlı Toplum Yapısı
Sosyoloji Osmanlı Toplum Yapısı ders notudur.2. sınıf güz dönemi dersi osmanlı toplum yapısı final sınavı notudur.Osmanlı Devletinde, toplum düzeninin temelini oluşturan fikirler, adalet dairesi adı verilen bir sistemle açıklanmıştır. Bu sisteme göre adalet, devlet, şeriat, hükümranlık, ordu, servet ve halk, toplum yapısının temel dayanaklarını oluşturur.Osmanlı toplum yapısı (SOS2027) ders notu içeriği:osmanlı tımar sistemi osmanlı sanayisi merkezci devlet kavramı osmanlıya yönelme sebepleri ...
Dosya tipi pdf
4 MB
8 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Siyasal Düşünceler Tarihi
Sosyoloji Siyasal Düşünceler Tarihi ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf dersi siyasal düşünceler tarihi ders notudur.Yeni Çağ, akdeniz limanlarının ticari önemini yitirmesine karşılık Atlas Okyanusu'nun ticari öneminin artmasına yol açan gelişmelerin yaşandığı bir çağdır. 10. Avrupa'da düşünce din dünyasında köklü değişmelerin yaşandığı bir dönemdir.Siyasal düşünceler tarihi (SOS2017) ders notu içeriği:yeni çağda toplum ve siyasal düşünüş yeni çağa ilişkin birkaç söz yeni çağda ekonomik ...
Dosya tipi pdf
3 MB
7 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Siyasal Düşünceler Tarihi
Sosyoloji Siyasal Düşünceler Tarihi ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf dersi siyasal düşünceler tarihi ders notudur. Platon ya da İslâm dünyasında Eflatun olarak bilinen, Antik klâsik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusudur. Siyasal düşünceler tarihi (SOS2017) ders notu içeriği:ilk çağda siyasal düşünce yunan polis siteleri sofistler sokrates platon bekçiler antik çağın genel değerlendirilmesi orta çağ ortaçağın ...
Dosya tipi pdf
3 MB
6 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyoloji Tarihi I
Sosyoloji Sosyoloji Tarihi I ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf dersi sosyoloji tarihi 1 ders notudur.Pierre Guillaume Frédéric le Play ya da yaygın adıyla le Play, Fransız maden mühendisi, sosyolog ve ekonomist. Türkiye’de daha çok Prens Sabahaddin ekseninde bilinir.Sosyoloji tarihi I (SOS2001) ders notu içeriği: Frederich Le Play Frederich Le Play döneminin genel görünümü Frederich Le Play çağındaki diğer görüşler Frederich Le Play düşüncesinden etkilenenler sosyoloji anlayışı aile ...
Dosya tipi pdf
597 KB
5 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyoloji Tarihi I
Sosyoloji Sosyoloji Tarihi I ders notudur.Sosyoloji bölümü 2. sınıf dersi sosyoloji tarihi 1 ders notudur.Herbert Spencer, İngiliz filozof ve sosyolog. 1820 yılında Derby'de doğmuştur. Babası George, geleneklere uymayan, Anglikan mezhebine bağlı olmayan bir okul öğretmeniydi.Sosyoloji tarihi I (SOS2001) ders notu içeriği:Herbert Spencer Herbert Spencer sosyolojik düşüncesinin genel çerçevesi Herbert Spencer sosyoloji anlayışı Herbert Spencer sosyal statik ve sosyal dinamik yöntem anlayışı ...
Dosya tipi pdf
477 KB
6 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyal Bilimlerde Metod
Sosyoloji Sosyal Bilimlerde Metod dersi notudur.2. sınıf güz dönemi sosyal bilimlerde metot final ders notudur.Bilim, doğal ve toplumsal olgu ve olaylar hakkında deney, gözlem ve test yoluyla elde edilen tutarlı ve düzenli bilgilerdir. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak doğal ve toplumsal dünya hakkında elde edilen genel geçerli bilgilerdir.Sosyal bilimlerde metod (SOS2003) ders notu içeriği:Paul K. Feyerabend anarşist bilgi kuramı kuramsal çoğulculuk bilim ve özgürlük ...
Dosya tipi pdf
589 KB
5 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyal Bilimlerde Metod
Sosyoloji Sosyal Bilimlerde Metod dersi notudur.sosyal bilimlerde metot final 2. sınıf güz dönemi ders notudur.Bilim, doğal ve toplumsal olgu ve olaylar hakkında deney, gözlem ve test yoluyla elde edilen tutarlı ve düzenli bilgilerdir. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak doğal ve toplumsal dünya hakkında elde edilen genel geçerli bilgilerdir.Sosyal bilimlerde metod (SOS2003) ders notu içeriği:Jacques Derrida yapı bozumcu yaklaşım bilimsel dilin söylem çözümlemesi uylaşımcılık ...
Dosya tipi pdf
2 MB
6 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Sosyal Bilimlerde Metod
Sosyoloji Sosyal Bilimlerde Metod dersi notudur.Sosyal bilimlerde metot final 2. sınıf güz dönemi ders notudur.Bilim, doğal ve toplumsal olgu ve olaylar hakkında deney, gözlem ve test yoluyla elde edilen tutarlı ve düzenli bilgilerdir. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak doğal ve toplumsal dünya hakkında elde edilen genel geçerli bilgilerdir.Sosyal bilimlerde metod (SOS2003) ders notu içeriği: mantıksal pozitivizm Auguste Comte Emile Durkheim mantıksal pozitivistler mekanikçi ...
Dosya tipi pdf
800 KB
7 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Uluslararası Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uluslararası Sosyal Politika ders notlarıdır.Mehmet Gülmez'in dersinde tutulmuş uluslararası sosyal politika ders notudur.Uluslararası Sosyal Politika, dünya ülkelerinin sosyal devlet yapılarını, sosyal politikalarını, sosyal güvenlik sistemlerini ve sosyal harcamalarını tahlil eden, uygulanan bütün sosyal politikaları, mukayeseli olarak inceleyen ve değerlendiren bir bilim dalıdır.Uluslararası sosyal politika (ÇLŞ4026) ders notu içeriği:uluslararası ...
Dosya tipi pdf
2 MB
5 Sayfa
Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyoloji - Hukuka Giriş
Sosyoloji Hukuka Giriş ders notudur. Güz dönemi hukuka giriş dersi hukuk dalları konusu final ders notudur. Kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı.Bu hukuk alanı borcun doğumu, borç türleri, borçların yerine getirilmesi, sona ermesi gibi konuların işlendiği genel hükümler kısmı ile kira, alım-satım, vekalet, kefalet, bağışlama gibi bazı özel sözleşme türlerinin ele alındığı özel hükümler ya da özel borç ilişkileri kısmından oluşur. Ana kaynağı borçlar kanunudur. Borç ilişkisi ...
Dosya tipi pdf
799 KB
11 Sayfa