Yeliz Güneysu
Trakya Üniversitesi İşletme
11 Ders Notu   |   3 Takipçi

Profil resmi yüklememiş

Trakya Üniversitesi - İşletme - İstatistik I
İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Bir dağılımın normal dağılım gösterebilmesi için sürekli bir değişken olması gerekir. Normal dağılım asimtotiktir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği: deneme ve deney örnek uzay olay olasılık olasılık kuralları ağaç diyagramları koşullu olasılık rasgele değişken beklenen değer olasılık dağılımı binom fuazam dağılım uniform örnek sorular ve çözümleri örnek final soruları ve çözümleri Chebyshew eşitsizliği güven aralığı güven ...
Dosya tipi pdf
12 MB
22 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - İstatistik I
İşletme İstatistik I ders notudur. İstatistik 1 vize ders notudur. Birim kavramı, anakütleyi ya da örneği oluşturan kavramdır. Birimlerin özellikleri değişken adını alır. Tüm birimlerin değişkenleri toplanırsa veri elde edilir.İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği:istatistik kavramı istatistik yöntemler istatistikte ortak dil ve kavramlar değişkenler değişken çeşitleri değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçekler nominal ölçek ordinal ölçek aralık ölçeği oran ölçeği likert ölçeği istatistiğin ...
Dosya tipi pdf
14 MB
23 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi 1. vize ders notudur. Sivas kongresinde manda ve himaye fikri kesinlikle reddedildi. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AİTT101) ders notu içeriği: Birinci Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı Devletinin savaşa girişicepheler Kafkas cephesi ve ermeni tehciri Çanakkale cephesi Çanakkale cephesinin açılma nedenleri Çanakkale savaşının sonuçları Süveyş kanal cephesi Irak cephesi Galiçya ve ...
Dosya tipi pdf
31 MB
31 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi 3. vize ders notudur. İslamcılık, ülkede islamiyete ve dünyanın her tarafındaki müslümanlara önem veren ve bütün müslümanlar arasında bir birliğin gerçekleşmesini mümkün kılmaya çalışan ve devletin sosyal bağlarını din birliğinde arayan bir akımdır.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AİTT101) ders notu içeriği: 20. yüzyıl başlangıcında Osmanlı Devletinin durumu osmanlıcılık islamcılık ...
Dosya tipi pdf
19 MB
12 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi 2. vize ders notudur. İttihat ve terakki II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra iktidarı tam manasıyla ellerine geçirdiler ve devletin yıkılışına kadar da devam ettirdiler.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AİTT101) ders notu içeriği:19. yüzyıl ıslahat hareketleri II. Mahmud dönemi ıslahat hareketleri Alemdar Mustafa Paşa ıslahatları Tanzimat fermanı Islahat fermanı I. Meşrutiyet ...
Dosya tipi pdf
15 MB
8 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
İşletme Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ders notudur. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 dersi 1. vize ders notudur. Toplumlardaki bireyleri bir arada tutan şey kültürdür. Bu kültürel birikimin oluşması ile bir tarih oluşur.Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 (AİTT101) ders notu içeriği: tarih'in tanımı tarih dersinin amacı inkılap ve inkılap safhaları inkılabın oluşması için gerekli şartlar ihtilal isyan hükümet darbesi ıslahat tekamül tanzimat reform rönesans osmanlıda devletin ...
Dosya tipi pdf
31 MB
17 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Envanter Bilanço
İşletme Envanter Bilanço ders notudur. Serap Kurt envanter bilanço dersi genel bilgiler ve çalışma sorularını içeren ders notudur. Mizan, işletmelerde dönem sonlarında çift yanlı kayıt kurallarının doğru işleyip işlemediğinin kontrolü amacıyla düzenlenen dönem içinde muhasebede kullanılan tüm hesapların borç ve alacak toplamları ve bakiyelerini gösteren tablolara denir.Envanter bilanço (ISL317) ders notu içeriği: Derste verilmiş olan çalışma sorularıdır. Ek notta dahildir. muhasebe hakkında ...
Dosya tipi pdf
17 MB
25 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Envanter Bilanço
İşletme Envanter Bilanço ders notudur. Serap Kurt envanter bilanço dersi final ders notudur. Katma değer vergisi (KDV), yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi türdür. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. Envanter bilanço (ISL317) ders notu içeriği: katma değer vergili ile ilgili hesapların envanter ve değerlemesi katma değer vergisi KDV KDV kullanım amacı KDV beyannamesi ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi mal alış-satış ...
Dosya tipi pdf
23 MB
29 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Envanter Bilanço
İşletme Envanter Bilanço ders notudur. Serap Kurt envanter bilanço dersi vize ders notudur. Çift taraflı kayıt sistemi, işletmenin gerçekleştirdiği mali olayların her iki yönünün de kayıtlara alındığı muhasebe kayıt sistemidir. Çift taraflı kayıtta ise yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri gibi defterler tutulur. Çift taraflı kaydı birinci sınıf tacirler tutmaktadır.Envanter bilanço (ISL317) ders notu içeriği: muhasebenin tanımı muhasebenin işlevleri muhasebe defterleri yevmiye ...
Dosya tipi pdf
22 MB
26 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Pazarlama İlkeleri
İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri final ders notudur. Tutundurma, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma çabalarıdır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: tutundurma nedir? pazarlamada karar değişkeni olarak tutundurma tutundurma kavramı ve özellikleritutundurmanın artan önemi ve etkileri tutundurmada İletişim iletişim süreci modeli pazarlama iletişiminin ...
Dosya tipi pdf
26 MB
26 Sayfa
Trakya Üniversitesi - İşletme - Pazarlama İlkeleri
İşletme Pazarlama İlkeleri ders notudur. Pazarlama ilkeleri vize ders notudur. Fiyat, alıcı ve satıcı arasındaki mübadelenin gerçekleşmesi için gerekli olan satın alma gücü olarak ifade edilir. Arz ve talebin karşılaştığı noktadır. Aracı kuruluşlar, rakipler, üretim faktörleri sahipleri, hüukümet ve işletmelerin diğer bölüm yöneticileri fiyat kararı üzerinde etkili olmaktadır.Pazarlama ilkeleri (ISL316) ders notu içeriği: pazarlama ilkeleri pazarlamanın yarattığı faydalar pazarlamanın tanımı, ...
Dosya tipi pdf
13 MB
14 Sayfa