Araştırma Yöntemleri
Notun Sahibi: ersin.demirkaan
Sakarya Üniversitesi,
Yüz binlerce kayıtlı ders arasından ihtiyacın olan notu indirebilirsin. Ders notunu satıp para kazanabilirsin. CV'ni yükleyebilir, iş ilanlarına başvurabilir ya da işverenlerin sana ulaşmasını sağlayabilirsin.

 • Üniversite: Sakarya Üniversitesi
 • Fakülte: Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Bölüm: Uluslararası İlişkiler
 • Ders ismi: Araştırma Yöntemleri

2264 Görüntüleme
136 Sayfa

Arkadaşlarının notlarından çalış.
Sorularını sor, 7/24 yardımcı olalım.
Ders notları, çalışma kitapları, okuma notları, özetler ve daha fazlası...!
Notun Açıklaması:
Araştırma Yöntemleri

Uluslararası İlişkiler Araştırma Yöntemleri ders notudur.

Araştırma yöntemleri ders notudur.

Temel tanımıyla araştırma raporu, bilimsel bilginin paylaşımı için kullanılan bir tur yazılı iletişim biçimidir. Tüm iletişim biçimlerinde olduğu üzere raporun belli bir kitleye bir mesaj iletmesi gerekmektedir. Bu mesajın iletilmesinde kullanılacak bicim ve verilecek bilgilerin sunuluşu, mesajın anlaşılır bicimde hedef kitleye ulaşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu bölümde amaçlanan, bilimsel raporların yazılmasında izlenecek etik ve teknik yöntemler hakkında okuyucuya bilgi sunmaktır. Araştırma raporlarının yazılı sunumu dergiden dergiye farklılık gösterebilir; bu nedenle kitapçıkta yaygın olarak kullanılan APA (American Psychological Association, 2001) rapor yazma şekli referans olarak alınmış ve özellikle internet üzerindeki bilgilerin nasıl yazılacağı gibi yeni sorunlar için de öneriler getirilmiştir.

Araştırma yöntemleri (ULI106) ders notu içeriği:

 • araştırma
 • araştırmanın amacı
 • inceleme
 • tanımlama
 • açıklama
 • araştırmanın zaman boyutu
 • örnek olay inceleme araştırması
 • veri toplama teknikleri
 • araştırma raporu hazırlama
 • bir raporun anatomisi
 • kapak sayfası
 • öz (abstract)
 • giriş (introduction)
 • yöntem (method)
 • katılımcılar/denekler (partıcipants/subjects)
 • kullanılan araçlar (apparatus/materials)
 • işlem (procedure)
 • bulgular (results)
 • tartışma (discussion)
 • kaynakça (references)
 • akademik aşırmacılık
 • plagiarism ve doğru
 • kaynak gösterim şekilleri
 • aşırmacılık örnekleri
 • akademik etik kuralları
 • bilimsel araştırma yöntemleri
 • bilim ve bilimsel bilgi nedir, bilim nedir?
 • doğa bilimleri ile sosyal bilimin amacı nedir?
 • tümevarım ve tümdengelim yöntemleri
 • bilimin özellikleri
 • tarafsızlık (objektiflik) ilkesi
 • doğru ölçü
 • kanıtlama niteliği
 • genelleyicilik
 • bilim ve toplumsal araştırma
 • toplumsal araştırma
 • sahte bilim
 • bilimsel topluluk
 • kuram ve araştırma
 • kuram nedir?
 • toplumsal kuram ve ideoloji
 • toplumsal kuramın parçaları
 • varsayımlar
 • kavramlar
 • ilişki çeşitleri
 • önermeler ve hipotezler
 • analiz birimleri
 • kuramın farklı yönleri
 • inceleme düzeyi
 • kuramın odağı
 • açıklama birimleri
 • makale yazılırken dikkat edilecek hususlar
 • metin içinde kaynak gösterme
 • kitaplar
 • süreli yayınlar
 • internet kaynakları
 • resmi yayınlar
 • ansiklopedi
 • görsel ve işitsel medya
 • nitel araştırmanın özellikleri
 • nitel araştırmanın temel aşamaları
 • literatür değerlendirmesi
 • araştırma süreci
 • pozitivist ve yorumsamacı paradigmalar

Diğer araştırma yöntemleri dersi arama kriterleri

araştırma yöntemleri pdf,araştırma yöntemleri ders notları,araştırma yöntemleri ders notları pdf,araştırma yöntemleri özet,araştırma yöntemleri konu anlatımı,araştırma yöntemleri dersi,araştırma yöntemleri konuları,araştırma yöntemleri sınava hazırlık,araştırma yöntemleri çalışma notları,saü uluslararası ilişkiler ders notları,sakarya üni araştırma yöntemleri pdf,sakarya üni. araştırma yöntemleri ders notu,uluslararası ilişkiler bölümü için araştırma yöntemleri ders notu,


Tüm Sakarya Üniversitesi ders notları
Tüm ersin.demirkaan ders notları