Ders Notu Arama

BAU Eşya Hukuku II Final

72 Sayfa

BAU Eşya Hukuku II Final ders notu

BAU Eşya Hukuku II Final

Bahçeşehir Üniversitesi Property Law II

Hukuk Bölümü Eşya Hukuku II ders notudur.

Seda Öktem Çevik eşya hukuku 2 dersi final ders notudur.

Taşınmaz rehni, hak sahibine bir taşınmazın değerinden alacağını elde etme yetkisi veren bir ayni haktır. Dolayısıyla hak sahibi rehin konusu taşınmazını paraya çevirip alacağını elde edebilir, temin edebilir.

Eşya hukuku 2 (LAW3532) ders notu içeriği:

 • sınırlı ayni haklar
 • irtifak hakkı
 • rehin hakkı
 • taşınmaz yükü
 • sınırlı ayni hakların ana hatları ile özellikleri
 • taşınmaz rehni
 • ipotek
 • ipotekli borç senedi ve irad senedi
 • taşınmaz rehninde belirlilik ilkesi
 • alacak bakımından belirlilik ilkesi
 • taşınmaz bakımından belirlilik ilkesi
 • kamuya açıklık ilkesi
 • rehin sözleşmesi
 • rehin hakkının sona erdirilmesi
 • sabit dereceler ilkesi
 • türk hukuk sisteminde sabit dereceler sisteminin özellikleri
 • sabit dereceler sisteminin istisnası
 • kanundan doğan istisna
 • sözleşmeden kaynaklı istisna
 • teminat ilkesi
 • rehin konusu taşınmazın değerinin korunmasına ilişkin hükümler
 • teminat altına alınmak istenen alacak hangi kalemlerden oluşur?
 • rehinin paraya çevrilmesi
 • lex commisoria yasağı
 • teminat amacıyla mülkiyetin devri
 • ipotek
 • ipoteğin alacağa bağlı olmasının özellikleri
 • ipotekte kişisel sorumluluk ve teminata ilişkin özellikler
 • ipotekli taşınmaz maliki ve borçlunun farklı kişiler olmasının özellikleri
 • ipotekli taşınmazın devri
 • borcun nakli
 • borcun devri
 • ipotek yükünün bölünmesi
 • kanuni ipotek hakları
 • tescile tabi olmayan kanuni ipotek hakları
 • tescile tabi kanuni ipotek hakları
 • inşaatçı ipoteği
 • yapı alacaklısı ipoteği
 • inşaat alacaklısı
 • eşya hukuku pratik çalışma
 • taşınır rehni
 • taşınır rehnine hakim ilkeler
 • rehin konusu şeye ilişkin belirlilik ilkesi
 • rehin konusu alacağa ilişkin belirlilik ilkesi
 • teslime bağlı rehin
 • teslime bağlı rehinde rehin konusu
 • taşınır rehninin kurulması
 • hangi tür zilyetlik devirleri teslime bağlı taşınır rehininin devrini sağlayacak?
 • art rehin kurulması
 • rehinli alacaklının hakları
 • rehinli alacaklının borçları
 • teslime bağlı taşınır rehninin sona ermesi
 • rehin türleri
 • hayvan rehini
 • bir sicile tescili sorunlu olan aşınır rehini
 • hak ve alacak rehini
 • sınırlı ayni haklar
 • sınırlı ayni haklar arasındaki sıra
 • taşınırlar üzerindeki ayni haklarda sıra
 • taşınmazlar üzerindeki ayni haklarda sıra
 • irtifak haklarının çeşitleri
 • eşyaya bağlı irtifaklar
 • kişiye bağlı irtifaklar
 • eşyaya bağlı irtifaklar
 • eşyaya bağlı irtifakların kazanılması
 • eşyaya bağlı irtifakların sona ermesi
 • eşyaya bağlı irtifakın hükümleri
 • irtifak hakkının değişen durumlara uydurulması
 • kişisel irtifaklar
 • intifa hakkı
 • intifa hakkının kazanılması
 • intifa hakkının sona ermesi
 • intifa hakkının hükümleri
 • intifa hakkı sahibinin hakları ve yükümlülükleri
 • oturma hakkı
 • üst hakkı
 • üst hakkının süresi
 • üst hakkının hükümleri
 • kaynak irtifakı
 • diğer düzensiz irtifak hakları
 • taşınmaz yükü

Diğer eşya hukuku 2 dersi arama kriterleri

eşya hukuku 2 ders notları,eşya hukuku 2 pdf,eşya hukuku 2 ders notları pdf,eşya hukuku 2 özet,eşya hukuku 2 konu anlatımı,eşya hukuku 2 dersi,eşya hukuku 2 konuları,eşya hukuku 2 sınava hazırlık,baü eşya hukuku 2 pdf,bau property law 2 pdf,property law 2 notes,eşya hukuku 2 pratik çalışma,eşya hukuku 2 örnek olay,