Ders Notu Arama

BAU Milletlerarası Özel Hukuk II

94 Sayfa

BAU Milletlerarası Özel Hukuk II ders notu

BAU Milletlerarası Özel Hukuk II

Bahçeşehir Üniversitesi International Private Law II

Hukuk Bölümü Milletlerarası Hukuk II ders notudur.

Burak Huysal milletlerarası Hukuk 2 dersi ders notudur.

Vatandaşlık, bir kişinin belirli bir devlete aidiyetini belli eden terimdir. Vatandaşlık bizi dünya üzerindeki toplumlardan birine sokar. Hukuki bakımdan, Vatandaşlık bir kişinin belli bir devletle olan hukuki aidiyetidir. Vatandaşlık ve yabancılar arasında ayrımlar vardır. Temel hak ve özgürlükler anlamında yabancılar ve vatandaşlar arasında bir ayrım yapamazken, anayasal özgürlükler bağlamında farklar vardır. Bunu ayırt edebilmenin en kolay yolu, anayasada bir hüküm “herkes” ifadesiyle başlıyorsa, o hak ya da yükümlülük için yabancı ile vatandaş arasında bir ayrım yapılmamıştır. Ancak “Türk, vatandaş vs” kavramlarla karşılaştığımızda, bu hak ve yükümlülük sadece Türk vatandaşlarına özgülenmiş bir yükümlülüktür.

Milletlerarası hukuk 2 (LAW4072) ders notu içeriği:

 • yabancılar hukukunu ve milletlerarası usul hukukundan oluşmaktadır.
 • vatandaşlık hukuku
 • vatandaşlığın kazanılması
 • vatandaşlığın kazanılmasında temel ilkeler
 • türk vatandaşlığının kazanılması halleri
 • vatandaşlığın kaybı
 • çok vatandaşlık
 • vatandaşlık hukukunun temel ilkeleri
 • ikamet izni
 • vatansızlar
 • şartlı mülteci
 • ikincil koruma
 • geçici koruma
 • yabncıların türkiyede çalışması ve çalışma izni
 • süreli çalışma izni
 • süresiz çalışma izni
 • bağımsız çalışma izni
 • istisnai çalışma izni
 • turkuaz kart
 • konularla ilgili pratik çalışma soruları ve cevapları
 • milletlerarası usul hukuk
 • yargı bağışıklığı
 • milletlerarası özel hukukta yetki kuralları
 • milletlerarası yetki
 • kesin yetki kuralları
 • taşınmazdan doğan davalarda yetki
 • mirasdan doğan davalardan yetki
 • şube ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki
 • can sigortasından doğan davalarda yetki
 • konularla ilgili pratik çalışma soruları ve cevapları
 • münhasır yetki
 • kısmi münhasır yetki
 • tüketici sözleşmesine ilişkin davalar
 • tüketici sözleşmeleri
 • tanıma ve tenfiz
 • talak kararı
 • konularla ilgili pratik çalışma soruları ve cevapları
 • 54/a karşılıklık koşulu
 • 54/b koşulu
 • 54/c kamu düzeni

Diğer milletlerarası hukuk 2 dersi arama kriterleri

milletlerarası hukuk 2 ders notları,milletlerarası hukuk 2 pdf,milletlerarası hukuk 2 ders notları pdf,milletlerarası hukuk 2 özet,milletlerarası hukuk 2 konu anlatımı,milletlerarası hukuk 2 dersi,milletlerarası hukuk 2 konuları,milletlerarası hukuk 2 sınava hazırlık,baü milletlerarası hukuk 2 pdf,bau international private law 2 pdf,