Ders Notu Arama

BAU Sigorta Hukuku Vize+Final

46 Sayfa

BAU Sigorta Hukuku Vize+Final ders notu

BAU Sigorta Hukuku Vize+Final

Bahçeşehir Üniversitesi Insuarence Law

Hukuk Bölümü Sigorta Hukuku ders notudur.

Evrim Akgün sigorta hukuku dersi vize ve final ders notudur.

Sigorta hukuku dersine ait olan bu not, vize ve final kapsamındadır. Bahçeşehir Üniversitesi hukuk fakültesi Sigorta hukuku hocası Evrim Akgün'ün derste anlatmış olduğu konularla birlikte, dersin kitabından da faydalanılarak hazırlanmıştır. Sigorta hukukuna dair tüm konuları kapsar. Özellikle en temel kavramlar olan sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı, acente vb. kavramlardan başlayarak sigortacının ve sigorta ettirenin hak ve yükümlülüklerini kapsar. Not, yüksek bir sınav sonucu için gayet yeterli ve açıklayıcıdır.

Sigorta hukuku (LAW4052) ders notu içeriği:

 • sigorta kavramı
 • sigortanın yararları
 • sigortanın tarihi
 • osmanlı devleti döneminde sigorta
 • türkiye cumhuriyeti döneminde sigorta
 • sigorta hukukunun kaynakları
 • sigorta sözleşmesinin tasnifi
 • sigorta kanunu sistematiği
 • sigorta sözleşmesi
 • sigorta sözleşmesinin hukuki niteliği
 • sözleşmenin tarafları
 • sigortacı
 • sigorta aracıları
 • sigorta acentesi
 • sigorta acentelerinin borç ve yükümlülükleri
 • broker
 • sigorta ettiren
 • sözleşmenin ilgilileri
 • sigortalı
 • lehtar
 • sigorta edilen menfaatin yeni sahibi
 • taşınmaz üzerinde rehinli alacaklı
 • sorumluluk sigortalarında zarar gören 3. kişi
 • rizikoya ilişkin kavramlar
 • sigorta primi
 • riziko nedir?
 • sigorta değeri ve sigorta bedeli
 • sigorta dönemi
 • sigorta sözleşmelerinde teminatın kapsamına genel bakış
 • zamanaşımı
 • tarafların yükümlülükleri
 • sigortacının yükümlülükleri
 • sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri
 • sigorta ettirenin görevleri
 • zarar sigortaları
 • mal sigortaları
 • sigorta hukukunda zenginleşme yasağı
 • sorumluluk sigortaları
 • can sigortaları
 • hayat sigortası
 • grup sigortaları
 • sigortacının iflası
 • tontin
 • kaza sigortası
 • hastalık ve sağlık sigortaları
 • tüketicinin korunması hakkında kanunun sigorta hukukuna etkisi

Diğer sigorta hukuku dersi arama kriterleri

sigorta hukuku ders notları,sigorta hukuku pdf,sigorta hukuku ders notları pdf,sigorta hukuku özet,sigorta hukuku konu anlatımı,sigorta hukuku dersi,sigorta hukuku konuları,sigorta hukuku sınava hazırlık,baü sigorta hukuku pdf,bau ınsuarence law pdf,ınsuarence notes pdf,