Eşya Hukuku
Notun Sahibi: beyda.semerci
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Yüz binlerce kayıtlı ders arasından ihtiyacın olan notu indirebilirsin. Ders notunu satıp para kazanabilirsin. CV'ni yükleyebilir, iş ilanlarına başvurabilir ya da işverenlerin sana ulaşmasını sağlayabilirsin.

 • Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fakülte: Hukuk Fakültesi
 • Bölüm: Hukuk
 • Ders ismi: Eşya Hukuku

1096 Görüntüleme
40 Sayfa

Arkadaşlarının notlarından çalış.
Sorularını sor, 7/24 yardımcı olalım.
Ders notları, çalışma kitapları, okuma notları, özetler ve daha fazlası...!
Notun Açıklaması:
Eşya Hukuku

Hukuk Bölümü Eşya Hukuku ders notudur.

Hukuk 3. sınıf a şubesi 1. dönem eşya hukuku ilk 9-11 hafta arası ders notlarıdır.

Taşınmaz, özünde bir değişiklik olmaksızın bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan eşyadır. Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilen şeyler: arazi, bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerdir.

Eşya hukuku (HUK3016) ders notu içeriği:

 • tapu sicili
 • tapu sicilinin unsurları
 • ana siciller
 • tapu kütüğü
 • katı mülkiyet kütüğü
 • tamamlayıcı siciller
 • yevmiye defteri
 • belgeler
 • plan
 • yardımcı siciller
 • mal sahipleri sicili
 • aziller sicili
 • düzeltmeler sicili
 • kamu orta malları sicili
 • diğer defterler
 • kadastro yapılmamış yerlerde tutulan defterler
 • zabıt defteri
 • kat mülkiyeti zabıt defteri
 • ipotek kayıt defteri
 • fihrist defteri
 • diğer defterler
 • tapu siciline egemen olan ilkeler
 • taşınmaza sayfa açılması ilkesi
 • tescil ilkesi
 • tescilin sebebe bağlılığı ilkesi
 • tapu siciline güven ilkesi
 • tapu sicilinin açıklığı ilkesi
 • tapu sicili teşkilatı
 • genel müdürlük
 • merkez teşkilatı
 • ana hizmet birimleri
 • danışma ve denetim birimleri
 • yardımcı birimler
 • taşra teşkilatı
 • tapu kadastro bölge müdürlüğü
 • tapu sicil müdürlükleri
 • kadastro müdürlükleri
 • devletin tapu sicilinin tutulması nedeniyle sorumluluğu ve özellikleri
 • devletin sorumluluğunun şartları
 • tapu sicilinin tutulmasına ilişkin bir fiil veya kaçınma
 • fiil veya kaçınmanın hukuka aykırı olması
 • zarar
 • sicilin hukuka aykırı tutulmasıyla zarar arasında illiyet bağı
 • taşınmazların kaydı
 • taşınmaz nedir?
 • arazi
 • bağımsız ve sürekli haklar
 • kat mülkiyetine bağlı bağımsız bölümler
 • kadastro
 • pratik çalışma (zilyetlik)
 • kadastro kanununda mülkiyetin tespiti
 • tapuya kayıtlı taşınmaz mallarda mülkiyet hakkının tespiti
 • tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların zilyet adına tespiti
 • kısmı edinme nedeniyle zilyet adına tespit

Diğer eşya hukuku dersi arama kriterleri

eşya hukuku pdf,eşya hukuku ders notları,eşya hukuku ders notları pdf,eşya hukuku özet,eşya hukuku konu anlatımı,eşya hukuku dersi,eşya hukuku konuları,eşya hukuku sınava hazırlık,eşya hukuku çalışma notları,deü hukuk ders notları,dokuz eylül üni eşya hukuku pdf,dokuz eylül üni. eşya hukuku ders notu,hukuk bölümü için eşya hukuku ders notu,eşya hukuku pratik çalışma,


Tüm Dokuz Eylül Üniversitesi ders notları
Tüm beyda.semerci ders notları