Ders Notu Arama

İş Hukuku Vize+Final Notları

13 Sayfa

İş Hukuku Vize+Final Notları ders notu

İş Hukuku Vize+Final Notları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Halkla İlişkiler ve Tanıtım İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders notudur.

İş ve sosyal güvenlik hukuku vize ve final ders notudur.

Bağımlı iş görme, işçinin, işverene karşı iş görme zorunluluğudur. İşçinin ölümü haline iş sözleşmesi sona erer fakat işverenin ölümü halinde, direkt olarak işçinin sözleşmesi bitmeyebilir. İşçi, işverene karşı kusuruyla vermiş olduğu zarardan sorumludur. Özen çerçevesine ilişkin bir sözleşme yoksa işin niteliği, işçinin yeteneği gibi konular göz önüne alınır. İşçinin kasten ya da özensiz davranması yüzünden makine zarar görürse, işçiye makinanın aylık bedeli kadar tazminat ödetilebilir. Özensiz davranış sebebiyle işten çıkarılan işçi, kıdem tazminatı şansını kaybeder.

İş ve sosyal güvenlik hukuku (HİT258) ders notu içeriği:

 • iş hukuku
 • iş hukukun bölümleri
 • iş hukukunun kaynakları
 • iş sözleşmesinin yapılması
 • iş sözleşmesini şekli
 • iş sözleşmesiyle işe alma mecburiyeti
 • zorunlu istihdam
 • işçinin borçları
 • işverenin borçları
 • çalışma süreleri
 • dinlenme süreleri
 • iş sözleşmesinin feshi
 • iş güvencesi hükümleri
 • kıdem tazminatı

Bu notlar Sevgili Hatice hocamızın derslerine ait olup, çalıştığınız taktirde en az 70-80 almanızı garanti eder. Ayrıca tarihler ve sürelerden çok soru sorar haberiniz olsun. :)

Diğer iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi arama kriterleri

iş ve sosyal güvenlik hukuku pdf,iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notları,iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notları pdf,iş ve sosyal güvenlik hukuku özet,iş ve sosyal güvenlik hukuku konu anlatımı,iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi,iş ve sosyal güvenlik hukuku konuları,iş ve sosyal güvenlik hukuku sınava hazırlık,iş ve sosyal güvenlik hukuku çalışma notları,çomü halkla ilişkiler ve tanıtım ders notları,çanakkale 18 mart üni iş ve sosyal güvenlik hukuku pdf,çanakkale on sekiz mart üni. iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu,halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü için iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notu,