Ders Notu Arama

Okan Üniversitesi Anayasa Hukuku II

30 Sayfa

Okan Üniversitesi Anayasa Hukuku II ders notu

Okan Üniversitesi Anayasa Hukuku II

Okan Üniversitesi ANAYASA HUKUKU II

Hukuk Bölümü Anayasa Hukuku ders notudur.

Anayasa hukuku 2 ikinci dönem derste anlatılanlar üzerine hafta hafta çıkarılmış ders notudur.

Doğal hukukçu anlayış, insanın insan olmasından kaynaklı bir değer olarak temel haklara sahip olmasını ifade eder. 1924 anayasasında ki metod, herkesin temel hak ve özgürlüğünün sınırı başkasının hak ve özgürlüğüdür. Burada hakkın öznesi her Türk’tür. Bu doğal hukuk anlayışının temeli kabul edilir. Bu anlayış 1961 anayasası ile başkalaştı. 1961 anayasasından itibaren siyasi haklar hariç olmak üzere hakkın öznesi ‘herkes’ olarak düzenlenmiştir.

Anayasa hukuku 2 (HUK104) ders notu içeriği:

 • doğal hukukçu anlayış
 • pozitif yükümlülükler doktrini
 • temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
 • ohalde temel hak ve özgürlükler
 • demokratik devlet
 • insan haklarına saygılı devlet
 • ifade özgürlüğü
 • toplanma özgürlüğü
 • laiklik
 • din ve vicdan hürriyeti
 • vicdani ret
 • sosyal haklar
 • hukuk devleti
 • yasa devleti
 • kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
 • hukuk devletine anlam veren temel haklar
 • kuvvetli şüphe
 • adil yargılanma hakkı
 • suç isnadı
 • hukuk devleti
 • eşitlik ilkesi
 • ayrımcılık çeşitleri
 • bireysel başvuru
 • olağanüstü ve olağan hukuk yolları
 • pilot karar
 • bireysel tedbir
 • tedbir talebi
 • kanun yararına bozma
 • istinaf
 • temyiz
 • toplanma özgürlüğü
 • etkili başvuru hakkı
 • evlenme aile kurma hakkı
 • yaşam hakkı
 • işkence yasağı

Diğer anayasa hukuku 2 dersi arama kriterleri

anayasa hukuku pdf,anayasa hukuku 2 ders notları,anayasa hukuku 2 ders notları pdf,anayasa hukuku 2 konu anlatımı,anayasa hukuku 2 özet,anayasa hukuku 2 dersi,anayasa hukuku 2 konuları,okan anayasa hukuku 2 pdf,oü anayasa hukuku 2 pdf,