Sayısal Tasarım Ders Notu
Notun Sahibi: ali.ruveycan
Notun Açıklaması:
Sayısal Tasarım Ders Notu

indir

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sayısal Tasarım ders notudur.

Sayısal tasarım ders notudur.

Senkron sayıcı tasarımı, bir sayıcı, tetikleme darbeleri uygulanarak önceden belirlenmiş bir sırayla sayma işlemi gerçekleştiren bir sıralı (ya da ardışıl) (sequential) devre olarak tanımlanabilir. Sayıcı devrelerinde herbir tetikleme darbesi ile sayıcı bulunduğu durumdan bir sonraki duruma geçmektedir. Bir sonraki sayma durumu tamamen o an içinde bulunulan duruma bağlıdır. Bu sebepten sayıcıların sayma sırasını temsil etmek üzere sonlu durum makinalarının (finite state machines) ya da kısaca durum makinalarının kullanımı oldukça yaygındır. Senkron sayıcılarda, sayıcı tasarımında en yaygın olarak kullanılan yöntem sayma değerleri içindeki en büyük sayıyı ikili (binary) olarak ifade edecek şekilde yeterli flip-flop kullanmak ve buna göre kullanılacak olan herbir flip-flop için gerekli giriş fonksiyonunu en sade şekilde bulmaktır.

Sayısal tasarım (EHMB207) ders notu içeriği:

 • yaygın olarak kullanılan sayı sistemleri
 • 2 tabanlı sayıların 10 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 8 tabanlı sayıların 10 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 16 tabanlı sayıların 10 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 2 tabanlı sayıların 8 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 2 tabanlı sayıların 16 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 10 tabanlı sayıların 2 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 10 tabanlı sayıların 8 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 10 tabanlı sayıların 16 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 8 tabanlı sayıların 2 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 8 tabanlı sayıların 16 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 16 tabanlı sayıların 2 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • 16 tabanlı sayıların 8 tabanlı sayılara dönüştürülmesi
 • tümleyenler
 • toplama ve çıkarma kuralları
 • örnek sorular ve çözümleri
 • kodlamalar
 • hata tespit kodları
 • diğer önemli kodlar
 • alfanumerik kodlar
 • lojik kapılar
 • OR (veya) kapısı
 • AND (ve) kapısı
 • NOT (değil) kapısı
 • NOT AND-NAND (ve değil) kapısı
 • NOR-NOT OR( veya değil ) kapısı
 • EX-DR (exclusive OR) özel veya kapısı
 • EX-NOR(exclusive - NOT-OR ) özel veya değil kapısı
 • Boole cebri ve teoremleri, örnekler
 • venn şeması
 • bodle fonksiyonları
 • bir fonksiyonun tümleyeni
 • miniterim ve maksiterim
 • örnek sorular ve çözümleri
 • sadeleştirme yöntemleri
 • Karnaugh haritası
 • örnek sorular ve çözümleri
 • Boole fonksiyonlarının değişik lojik kapılarla gerçeklenmesi
 • miniterimlerin gerçeklenmesi
 • maksiterimlerin gerçeklenmesi
 • örnek sorular ve çözümleri
 • Quine McCluskey yöntemi
 • tablo yöntemi
 • örnek sorular ve çözümleri
 • NAND VE NOR kapılarının özellikleri
 • örnek sorular ve çözümleri
 • kombinasyonel devreler
 • aritmetik devreler
 • kod dönüştürücüler
 • kod çözücüler
 • decoder
 • Boole fonksiyonlarının kod çözücülerle gerçekleştirilmesi
 • örnek sorular ve çözümleri
 • kodlayıcılar
 • karşılaştırıcılar
 • data seçiciler
 • Boole fonksiyonlarının data seçici ile gerçekleştirilmesi
 • data dağıtıcılar
 • pozitif ve negatif lojik
 • ardaşık lojik
 • bistable multivibratör
 • kenar tetikleme
 • örnek sorular ve çözümleri
 • sayıcılar
 • asenkron sayıcılar
 • senkron sayıcılar
 • örnek sorular ve çözümleri
 • eski sınav soruları ve çözümleri

Diğer sayısal tasarım dersi arama kriterleri

sayısal tasarım pdf,sayısal tasarım ders notları,sayısal tasarım ders notları pdf,sayısal tasarım özet,sayısal tasarım konu anlatımı,sayısal tasarım dersi,sayısal tasarım konuları,sayısal tasarım sınava hazırlık,sayısal tasarım çalışma notları,nkü elektronik ve haberleşme mühendisliği ders notları,namık kemal üni sayısal tasarım pdf,namık kemal üni. sayısal tasarım ders notu,elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü öğrencileri için sayısal tasarım pdf,elektronik ve haberleşme mühendisleri için sayısal tasarım ders notu,


indir
Tüm Namık Kemal Üniversitesi ders notları
Tüm ali.ruveycan ders notları