TÜ Envanter Bilanço Final
Notun Sahibi: yeliz.guneysu
Notun Açıklaması:
TÜ Envanter Bilanço Final

indir

İşletme Envanter Bilanço ders notudur.

Serap Kurt envanter bilanço dersi final ders notudur.

Katma değer vergisi (KDV), yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği vergi türdür. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir.

Envanter bilanço (ISL317) ders notu içeriği:

 • katma değer vergili ile ilgili hesapların envanter ve değerlemesi
 • katma değer vergisi
 • KDV
 • KDV kullanım amacı
 • KDV beyannamesi
 • ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi
 • mal alış-satış işlemlerinin kayıt yöntemleri
 • stok kayıt yöntemleri
 • aralıklı envanter
 • görgül yöntem
 • geliştirilmiş görgül yöntem
 • sürekli envanter yöntemi
 • ticari mal değerlemesi
 • muhasebe ilkeleri açısından değerleme
 • maliyetle değerleme yöntemi
 • ortalama maliyet
 • basit ortalama maliyet
 • tartılı aritmetik ortalama
 • hareketli ortalama yöntemi
 • ilk giren ilk çıkar yöntemi
 • FİFO
 • son giren ilk çıkar yöntemi
 • LİFO
 • vergi usul kanununa göre değerleme
 • satın alınan malların değerlemesi
 • üretilen malların değerlemesi
 • tarımsal ürünler ve hayvanların değerlemesi
 • değerini kaybeden ticari malın değerlemesi
 • ticari mallar hesabının envanter ve değerlemesi
 • duran varlıkların envanter ve değerlemesi
 • F-Fire
 • stok fazlası yöntemi
 • maddi duran varlıkların envanter ve değerlemesi
 • ithal edilen maddi duran varlıkların değerlemesi
 • imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların değerlemesi
 • maddi duran varlığın değerini arttıran giderler
 • duran varlık hesaplarında düzeltme ve düzenleme kayıtları
 • amortisman yöntemleri
 • normal amortisman
 • amortisman hesaplama yöntemleri
 • amortisman kayıt yöntemleri
 • hızlandırılmış amortisman
 • azalan bakiyeler üzerinden amortisman
 • fevkalade amortisman
 • olağanüstü amortisman
 • dolaysız yöntem
 • dolaylı yöntem
 • dönem ayırıcı hesaplar
 • dönem ayrımı açısından değerleme

Diğer envanter bilanço dersi arama kriterleri

envanter bilanço ders notları,envanter bilanço pdf,envanter bilanço ders notları pdf,envanter bilanço özet,envanter bilanço konu anlatımı,envanter bilanço dersi,envanter bilanço konuları,envanter bilanço sınava hazırlık,tü envanter bilanço ders notu pdf,


indir
Tüm Trakya Üniversitesi ders notları
Tüm yeliz.guneysu ders notları