TÜ İstatistik 1 Vize
Notun Sahibi: yeliz.guneysu
Notun Açıklaması:
TÜ İstatistik 1 Vize

indir

İşletme İstatistik I ders notudur.

İstatistik 1 vize ders notudur.

Birim kavramı, anakütleyi ya da örneği oluşturan kavramdır. Birimlerin özellikleri değişken adını alır. Tüm birimlerin değişkenleri toplanırsa veri elde edilir.

İstatistik 1 (ISL319) ders notu içeriği:

 • istatistik kavramı
 • istatistik yöntemler
 • istatistikte ortak dil ve kavramlar
 • değişkenler
 • değişken çeşitleri
 • değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçekler
 • nominal ölçek
 • ordinal ölçek
 • aralık ölçeği
 • oran ölçeği
 • likert ölçeği
 • istatistiğin amacı
 • amacına göre istatistik
 • veri türüne göre istatistik
 • örnekleme
 • örnekleme türleri
 • tesadüfi olmayan örnekleme
 • tesadüfi örnekleme
 • hatalar
 • verilerin toplanması
 • basit seri
 • gruplandırılmış seri
 • açık uçlu seri
 • çubuk grafiği
 • histogram grafiği
 • dal yaprak grafiği
 • tanımlayıcı istatistik
 • ortalamalar
 • aritmetik ortalama
 • geometrik ortalama
 • harmonik ortalama
 • kareli ortalama
 • mod ve medyan
 • dağılma ve değişkenlik ölçüleri
 • range
 • değişim aralığı
 • kartiller arası aralık
 • ortalama kartil aralığı
 • ortalama sapma
 • standart sapma ve varyans
 • değişim katsayısı
 • kartiller arası değişim katsayısı
 • asimetri
 • ortalamaya dayanan asimetri
 • kartillere dayanan asimetri
 • momentlere dayanan asimetri
 • basıklık
 • örnek sorular ve çözümleri
 • vize örnek soruları ve çözümleri

Diğer istatistik 1 dersi arama kriterleri

istatistik 1 ders notları,istatistik 1 pdf,istatistik 1 ders notları pdf,istatistik 1 özet,istatistik 1 konu anlatımı,istatistik 1 dersi,istatistik 1 konuları,istatistik 1 sınava hazırlık,tü istatistik 1 pdf,


indir
Tüm Trakya Üniversitesi ders notları
Tüm yeliz.guneysu ders notları