Ders Notu Arama

UKÜ Borçlar Özel Hukuku 2

65 Sayfa

UKÜ Borçlar Özel Hukuku 2 ders notu

UKÜ Borçlar Özel Hukuku 2

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)

Hukuk Borçlar hukuku 2 özel hükümler ders notudur.

Borçlar hukuku 2 özel hükümler kira sözlemesi konusu ders notudur.

TBK m. 299: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin belirli bir süre kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Kira sözleşmesi hem taşınır hem de taşınmazlar yönünden geçerlidir. Taşınır veya taşınmaz kira sözleşmesi hem adi kira hem de ürün kirası çeşidi için de geçerlidir.

Borçlar hukuku 2 özel hükümler (HUK322) ders notu içeriği:

 • kira sözleşmesi
 • kullanım amacı güden sözleşmeler
 • kira sözleşmesinin tanımı
 • ürün kirası ve adi kira
 • adi kira ile ürün kirası arasındaki farklar
 • kira sözleşmesinde tarafların durumu
 • kiraya verenin malik dışındaki bir kimse olabilmesi
 • tarafların birden fazla kişiden oluşması
 • birden fazla kiraya verenin bulunması
 • birden çok kiracı bulunması
 • kira sözleşmesinin öğeleri
 • kira parasının kapsamı
 • kira sözleşmesinde tarafların karşılıklı hak ve borçları
 • önemli ayıp ve önemsiz ayıp
 • ayıbın giderilmesi hakkı
 • temerrüt hükümlerinden yararlanma imkanı
 • kiraya verenin hakları
 • kiracının borçları ve hakları
 • kira sözleşmesinde özel durumlar
 • kiracının kiralananı başkasına kiraya vermesi
 • kullanım hakkının devri
 • kiranın devri
 • alt kira
 • alt kira ile kiralananı kullanım hakkının devri karşılaştırılması
 • kira sözleşmesinin sona ermesi
 • kira sözleşmesinin genel olarak son bulma nedenleri
 • kendiliğinden sona erme
 • kira sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi
 • kiracının sözleşmeyi sona erdirme hakkı ve nedenleri
 • konut ve çatılı işyerlerine ilişkin kira sözleşmelerinin kiraya veren tarafından sona erdirilmesi
 • sözleşmenin sona erdirilmesini sınırlandıran yasal düzenlemeler
 • kiraya verenin taşınmazı yeniden yapma ve onarma amacıyla kiracıyı taşınmazdan çıkarma yetkisi
 • kiraya verenin kiracıyla ilgili hususlar nedeniyle sözleşmeyi sona erdirebildiği durumlar
 • kira sözleşmesinin yasa gereği olarak sona ermesi

Borçlar hukuku özel hükümler kullandırma amacı güden sözleşmeler arasında sayılan kira sözleşmesi bu konu altında toplanmaktadır.

Diğer borçlar hukuku 2 özel hükümler dersi arama kriterleri

borçlar hukuku 2 özel hükümler pdf,borçlar hukuku 2 özel hükümler ders notları,borçlar hukuku 2 özel hükümler ders notları pdf,borçlar hukuku 2 özel hükümler özet,borçlar hukuku 2 özel hükümler konu anlatımı,borçlar hukuku 2 özel hükümler dersi,borçlar hukuku 2 özel hükümler konuları,borçlar hukuku 2 özel hükümler sınava hazırlık,borçlar hukuku 2 özel hükümler çalışma notları,ukü hukuk ders notları,ciu borçlar hukuku 2 özel hükümler pdf,uluslararası kıbrıs üni borçlar hukuku 2 özel hükümler pdf,uluslararası kıbrıs üni. borçlar hukuku 2 özel hükümler ders notu,