Uluslararası İktisat
Notun Sahibi: notdunyasi
Notun Açıklaması:
Uluslararası İktisat

indir

İktisat Bölümü Uluslararası İktisat Teorisi ders notudur.

Uluslararası iktisat teorisi ders notudur.

Ricardo’ya göre ülkelerin yurt içi üretim maliyetleri oranı uluslararası ticarette denge ticaret hadlerinin sınırlarını belirler. Ancak bu sınırlar arasında uluslararası ticaret dengesini sağlayan göreceli fiyat oranının hangi düzeyde oluşacağını Ricardo modeline dayanarak açıklama olanağı yoktur. Talep koşulları da göz önüne alınmalıdır.

Uluslararası iktisat teorisi (İKT301) ders notu içeriği:

 • uluslararası iktisat ders notu
 • uluslararası ekonomik olaylar
 • uzun vadeli sermaye alımları
 • kısa vadeli sermaye alımları
 • uluslararası ticaret teorisi
 • merkantilizm
 • klasik liberalizm ve uluslararası ticaret
 • dış ticaret modelinin varsayımları
 • emek ve değer teorisi
 • arz yönlü teoriler
 • Adam Smith'in mutlak üstünlükler teorisi
 • David Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
 • karşılaştırmalı üstünlük teorisinin geçerlilik alanları
 • fırsat maliyeti
 • üretim ve maliyet ilişkileri
 • dönüşüm eğrileri
 • sabit maliyetler ve dış ticaret
 • çoğalan maliyetler ve dış ticaret
 • uluslararası ticaret teorisi analizleri arz ve talep modelleri
 • uluslararası göreceli fiyatların oluşumu
 • karşılıklı talep kanunu
 • teklif eğrileri
 • teklif eğrisi modelinin yararları
 • teklif eğrilerinde kaymalar
 • önemsiz olmanın önemi
 • toplumsal kayıtsızlık eğrileri ile analiz
 • tüketici kayıtsızlık eğrileri
 • toplumsal kayıtsızlık eğrileri
 • ekonomide genel denge
 • kapalı ekonomide denge
 • açık ekonomide denge
 • dış ticaret kazançları
 • talep farklılıklarına bağlı dış ticaret
 • arz ve talep koşullarında farklılık
 • faktör donanımı teorisi ve teoriden çıkartılan temel sonuç
 • faktör donatımı
 • faktör yoğunluğu
 • Heckscher-Ohlin modelinden çıkartılan teoremler
 • uluslararası faktör fiyatları teorem
 • Stolper-Samuelson gelir dağılımı teoremi
 • Rybczynski teoremi
 • Leontief paradoksu
 • Ricordo modelinin test edilmesi
 • nitelikli işgücü teoremi
 • teknoloji açığı teoremi
 • ürün dönemleri teoremi
 • tercilerde benzerlik teoremi
 • ölçek ekonomileri teoremi
 • monopolcü rekabet teoremi
 • endüstri-içi ticaret ve ölçülmesi
 • yeni dış ticaret teorilerinin değerlendirilmesi
 • taşıma giderleri ve dış ticaret teorisi
 • çevre standartları ve uluslararası ticaret teorisi
 • dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme analizleri
 • faktör arzında artış
 • yansız büyüme durumu
 • ticareti artırıcı yönlü büyüme
 • ticarete karşıt yönlü büyüme
 • büyüme
 • ticaret hadleri ve refah ilişkileri
 • yoksullaştıran büyüme
 • ekonomik kalkınma ve karşılaştırmalı üstünlükler
 • dış ticaretin dinamik yararları
 • dış ticaret politikası
 • dış ticaret politikasının amaçları
 • dış ticaret politikasının araçları
 • tarihsel açıdan dış ticaret politikaları
 • dış ticarette korumacılık
 • gümrük tarifeleri
 • ticaret hadleri ve optimum gümrük tarifesi
 • özel dış ticaret rejimleri
 • Türkiye'de gümrük vergileri
 • tarife dışı ticaret politikası araçları
 • miktar kısıtlamaları
 • ithalat kotaları
 • ithalat yasakları
 • kambiyo kısıtlamaları
 • çoklu kur sistemi
 • döviz kontrolü
 • yeni korumacılık
 • gönüllü ihracat kısıtlamaları
 • ihracat sübvansiyonları
 • ithalat ve ihracat vergileri ve yurtiçi katkı zorunluluğu
 • monopoller ve karteller
 • dünya ticaretinin serbestleştirilmesi ve küresel ticaret
 • iktisadi birleşmeler teorisi
 • gümrük birlikleri ve serbest ticaret bölgeleri
 • gümrük birliklerinin ekonomik etkileri
 • iktisadi birlik
 • ikinci en iyi teorisi
 • kutuplaşma teorisi

Diğer uluslararası iktisat teorisi dersi arama kriterleri

uluslararası iktisat teorisi pdf,uluslararası iktisat teorisi ders notları,uluslararası iktisat teorisi ders notları pdf,uluslararası iktisat teorisi özet,uluslararası iktisat teorisi konu anlatımı,uluslararası iktisat teorisi dersi,uluslararası iktisat teorisi konuları,uluslararası iktisat teorisi sınava hazırlık,çalışma notları,ana üni iktisat ders notları,anadolu üni uluslararası iktisat teorisi pdf,anadolu üni. uluslararası iktisat teorisi ders notu,iktisat bölümü öğrencileri için uluslararası iktisat teorisi ders notu,aöf iktisat için uluslararası iktisat teorisi ders notu,iktisatçılar için açıköğretim uluslararası iktisat teorisi ders notu,açık öğretim uluslararası iktisat teorisi pdf,


indir
Tüm Anadolu Üniversitesi ders notları
Tüm notdunyasi ders notları