Ders Notu Arama

Son eklenen ders notları (10356 ders notu)

Hukuk İçin İktisada Giriş Ders Notu 2

Hacettepe Üniversitesi Genel İktisat

Hukuk Genel İktisat ders notudur. Zeynel Dinler iktisada giriş dersleri kitabından faydalanarak ve derste tutulan notlardan hazırlanmış ders notudur. Diğer faktörlerin değişmesi talebin artmasına ya da azalmasına neden olduğundan bunlara talep kaydırıcı faktörler denir.Genel iktisat (EKO115) ders notu içeriği:talebi ve arzı etkileyen malın fiyatı dışındaki faktörler talebi etkileyen faktörler arzı etkileyen faktörler piyasaya devlet müdahalesi karaborsa faydanın ölçülebilirlik problemi ve ... Devamını Oku

Hukuk İçin İktisada Giriş Ders Notu 1

Hacettepe Üniversitesi Genel İktisat

Hukuk Genel İktisat ders notudur. Zeynel Dinler iktisada giriş dersleri kitabından faydalanarak ve derste tutulan notlardan hazırlanmış ders notudur. Arz edilen miktarla talep edilen miktarı birbirlerine eşit kılan fiyat piyasa fiyatı ya da rekabetçi denge fiyatıdır. Rekabetçi denge fiyatı arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktaya karşılık gelir.Genel iktisat (EKO115) ders notu içeriği: kıtlık kanunu ve ekonomi ilmi alternatif maliyet iktisatta ana kavramlar kaynaklar mal hizmet fayda ... Devamını Oku

YTÜ Endüstri Mühendisliği Finance

Yıldız Teknik Üniversitesi Finansman

Endüstri Mühendisliği Finansman ders notudur.Mehmet Güray Güler finansman dersi ders notudur. A dollar expected sooner is worth more than a dollar expected in the future.Finansman (END2162) ders notu içeriği:finance time value of money time line present value annutıes excel function for annuity uneven cash flows compounding periods effective annual rate amortization comparing investments bonds bond valuation interest rate bond yıelds naturity risk premium risk return and capital asset pricing ... Devamını Oku

AÖF Kamu Yönetimi Genel İşletme 2. Ünite

Anadolu Üniversitesi Genel İşletme

Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur.Genel işletme 2. ünite işletmenin çevresi konusu ders notudur. Sistem bakış açısıyla işletme çevresi, işletme içinden başlayan ve çeşitli katmanları olan bir yapıyı ifade eder. Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği:işletmenin çevresi bir sistem olarak işletme çevresi işletme çevresinin temel seviyeleri Diğer genel işletme dersi arama kriterlerigenel işletme ders notları,genel işletme pdf,genel işletme ders notları pdf,genel işletme özet,genel ... Devamını Oku

ESOGÜ Genel Biyoloji

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Biyoloji

Sınıf Öğretmenliği Genel Biyoloji ders notudur. Genel biyoloji ders notudur. Besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. Sindirim mekanik ve kimyasal sindirim olmak üzere ikiye ayrılır.Genel biyoloji ders notu içeriği:popülasyon genetiği sindirim sistemi mekanik sindirim kimyasal sindirim hücre içi sindirim hücre dışı sindirim tek hücrelilerde sindirim mantarlarda ve bitkilerde sindirim hayvanlarda sindirim sitemi omurgasızlarda sindirim omurgalılarda sindirim ... Devamını Oku

Ağrı ve Ağrıda Hemşirelik Bakımı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği ders notudur. İç hastalıkları hemşireliği ağrı konusu ders notudur. Ağrı, bireyi ya da hastayı patolojik bir durum olduğu konusunda uyaran ve onu tıbbi bakım almaya iten semptomdur.İç hastalıkları hemşireliği (HEM203) ders notu içeriği: ağrı ağrıların sınıflandırılması ağrıda hemşirelik bakımı ağrı değerlendirilmesi özel durumlarda ağrı ağrı tedavisi farmakolojik tedavi yöntemleri non-farmakolojik tedavi yöntemlerihemşirelik bakımı ağrı tipleri ... Devamını Oku

AÖF Kamu Yönetimi Genel İşletme 1. Ünite

Anadolu Üniversitesi Genel İşletme

Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur.Genel işletme 1. ünite işletmeler ve özellikleri konusu ders notudur. Büyüklük bakımından işletme türleri niceliksel ve niteliksel ölçütlere göre belirlenir. Yaptıkları iş bakımından işletme türleri işletmenin fonksiyonlarına göre belirlenir. Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği:işletme kavramıişletmenin tanımı işletmenin amaçları ve işlevleri işletmelerin sınıflandırılması işletmenin başarısının temel göstergeleri Diğer genel işletme dersi arama ... Devamını Oku

AÖF Genel işletme 4. Ünite

Anadolu Üniversitesi Genel İşletme

Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur.Genel işletme 4. ünite ders notudur. İşletme kurma, girişimcinin fikriyle başlayan bir süreçtir.Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişidir. Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği:işletmelerin kuruluşu kuruluş çalışmalarının değerlendirilmesi ve yatırım kararı kuruluş yerinin belirlenmesi kuruluş sırasında yapılacak işlemler kuruluş dosyası hazırlama işletme kurmada yasal ... Devamını Oku

Ankara Üni Yazılım Mühendisliği

Ankara Üniversitesi Software Engineering

Bilgisayar Mühendisliği Software Engineering ders notudur.Software engineering ders notudur. Yazılım mühendisliği, yazılım üretiminin mühendislik yöntemleriyle yapılmasını öngören ve bu yönde yöntem, araç, teknik ve metodolojiler üreten bir disiplindir.Software engineering (BLM468) ders notu içeriği: yazılım üretimindeki gelişmeler yazılım bileşenleri donanım yazılım karşılaştırmatipik bir yazılım üretim olayı yazılım mühendisliği nedir? mühendislik yazılımları yazılım hataları yazılım ... Devamını Oku

ÖEÖ BEP ve Geçiş Programlarının Hazırlanması

Marmara Üniversitesi Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması

Özel Eğitim Öğretmenliği Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Programlarının Hazırlanması ders notudur. 3. sınıf bireyselleştirilmiş eğitim ve geçiş programlarının hazırlanması dersi 1. ve 2. hafta ders notudur. Bireyselleştirilmiş eğitim programları, her bir engelli çocuk için yazılı ve basılı olarak eğitim kurumu tarafından geliştirilen ve engelli çocukların,anne-babaların ve öğretmenlerin özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulan özel eğitim programlarıdır.Bireyselleştirilmiş eğitim ... Devamını Oku

AÖF Genel işletme 3. Ünite

Anadolu Üniversitesi Genel İşletme

Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur.Genel işletme 3. ünite ders notudur. Adalet kuramı yaklaşımı, etik kararlarının eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlara dayalı olmasını savunur. İşletmelerde üç tür olarak gözetilmelidir. Bunlar dağıtım adalet, prosedüler/işlemsel adalet ve etkileşimsel adalettir.Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği:etik ve sosyal sorumluluk etik kavramıetik ve yasa ilişkisietik karar alma yaklaşımları faydacılık yaklaşımı haklar yaklaşımı adalet kuramı ... Devamını Oku

ESOGÜ Analitik Kimya I

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Analitik Kimya

Kimya Mühendisliği Analitik Kimya ders notudur. Analitik kimya 1 ders notudur. Analitik kimya, maddelerin bileşimini aydınlatmak amacıyla yapılan (uygulanan) metotların teorik ve pratik yönlerini inceleyen ve bu metotları günün ihtiyacına göre geliştiren bilim dalıdır.Analitik kimya ders notu içeriği: analitik kimya tanımı kantitatif analitik kimya kalitatif analitik kimyakantitatif analiz metotlarının sınıflandırılması klasik metotlar aletli analiz metodları kantitatif analizin basamakları ... Devamını Oku

AÖF Genel işletme 2. Ünite

Anadolu Üniversitesi Genel İşletme

Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur.Genel işletme 2. ünite ders notudur. İşletmenin çevresi, işletmenin sınırları dışında kalan her şeyi ifade eder.Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği:işletmenin çevresi işletme çevre etkileşimi bir sistem olarak işletme çevresi açık bir sistem olarak işletme işletme çevresinin temel seviyeleri işletmenin genel çevresi işletmenin sektörel çevresi işletmenin iç çevresi işletmeler ve çevresel belirsizlik Diğer genel işletme dersi arama kriterlerigenel ... Devamını Oku

AÖF Genel işletme 1. Ünite

Anadolu Üniversitesi Genel İşletme

Kamu Yönetimi Genel İşletme ders notudur. Genel işletme 1. ünite ders notudur. İnsan ihtiyaçlarını giderecek sorunlarını çözecek beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kar amacı güden ekonomik teknik ve sosyal girişimlere işletme denir.Genel işletme (İŞL107U) ders notu içeriği: işletme kavramı işletmenin temel amacı işletmelerin tarihi gelişimi işletme bilimi fayda kavramı ihtiyaçlar ihtiyaç türleri inovasyon nedir? ... Devamını Oku

İEÜ PHYS100

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik

Endüstri Mühendisliği Genel Fizik I Mekanik ve Termodinamik ders notudur. Genel fizik 1 mekanik ve termodinamik ders notudur. Observations important first step toward scientific.Genel fizik 1 mekanik ve termodinamik (PHYS100) ders notu içeriği: nature of science measurements and uncertainity significant figures accuracy vs precision units, standards and the SI systemGenel fizik 1 phys 100 termodinamik ingilizce ders notlarıdır. Her hafta işlenen konu ve detaylı notlar yüklenecektir. Diğer genel ... Devamını Oku

İEÜ MATH250

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel Denklemler

Endüstri Mühendisliği Mühendisler İçin Doğrusal Cebir ve Türevsel denklemler ders notudur. Mühendisler için doğrusal cebir ve türevsel denklemler ders notudur. Replacement operation, replace one row by the sum of itself and multiple of another row.Mühendisler için doğrusal cebir ve türevsel denklemler (MATH250) ders notu içeriği: systems and linear equations a system of linear equations a solution of the system examples elemantary row operation exhelon form theorems Linear algebra and ... Devamını Oku

İEÜ MATH153

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Matematik I

Endüstri Mühendisliği Genel Matematik I ders notudur. Genel matematik 1 ders notudur. The graph of an equation can be shifted c units horizontally or vertically by replacing y with y-c.Genel matematik 1 (MATH153) ders notu içeriği: prelimınaries shifting a graph shifts examples functions polynomials and rational functions roots zeros and factors roots and factors of quadratic polynamials miscellaneous factoring the trigonometric functions some useful identitıes other trigonametric functions ... Devamını Oku

KKÜ Medeni Usul Hukuku

Kırıkkale Üniversitesi Medeni Usul Hukuku

Hukuk Bölümü Medeni Usul Hukuku ders notudur. Arslan-Yılmaz-Ayvaz medeni usul Hukuku özet ders notudur.Resmi senetler, resmi bir makam veya memurun katılması ile düzenlenen senetlere resmi senetler denir. Resmi senet resen düzenlenmiş olan senet demektir. Usul hukukunda senetle ispatı gereken bir hukuki işlemin ispatı için mutlaka resmi senet düzenlenmesi gerekmez. Bu hukuki işlem için adi senet düzenlenmekle yetinilebileceği gibi daha güçlü bir delil elde etmek için de resmi senet ... Devamını Oku

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik 1

İstanbul Teknik Üniversitesi Physics I

%100 İngilizce Fizik Mühendisliği Physics I ders notudur. Physics 1 ingilizce ders notudur. A scalar is defined to be any quantity whose value does not depend on the coordinate system.Physics 1 (FIZ111E) ders notu içeriği: Scalar and VectorsKinematicsDynamicsWork and EnergyLinear MomentumRotational KinematicsRotational DynamicsGravitationOscillationsDokümana sayfa numaraları ve yer imleri de ekledim, tek bir tık ile ilgili sayfalara gidebilirsiniz. Önemli noktaları elektronik olarak işaretledim, ... Devamını Oku

Roma Borçlar Hukuku 2

Okan Üniversitesi ROMA HUKUKU I

Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Bülent Tahiroğlu'nun kitabından özet çıkarılmış roma hukuku 1 ders notudur. Locatio conductio, iş görme sözleşmesi anlamına gelir.Roma hukuku 1 (HUK111) ders notu içeriği: borçların genel kısmı borcun yapısı ve borç kavramı borcun unsurları borç kavramı ve tipleri parça borcu - nevi borcu seçimlik borçlar bölünebilen ve bölünemeyen borçlar tabii borç borçluya karşı zorlama borçlunun sorumluluğu kusur sorumluluk kıstasları borçlunun davranışı dışındaki ... Devamını Oku