Ders Notu Arama

Son eklenen ders notları (10379 ders notu)

İEÜ MATH153

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Matematik I

Endüstri Mühendisliği Genel Matematik I ders notudur. Genel matematik 1 ders notudur. The graph of an equation can be shifted c units horizontally or vertically by replacing y with y-c.Genel matematik 1 (MATH153) ders notu içeriği: prelimınaries shifting a graph shifts examples functions polynomials and rational functions roots zeros and factors roots and factors of quadratic polynamials miscellaneous factoring the trigonometric functions some useful identitıes other trigonametric functions ... Devamını Oku

KKÜ Medeni Usul Hukuku

Kırıkkale Üniversitesi Medeni Usul Hukuku

Hukuk Bölümü Medeni Usul Hukuku ders notudur. Arslan-Yılmaz-Ayvaz medeni usul Hukuku özet ders notudur.Resmi senetler, resmi bir makam veya memurun katılması ile düzenlenen senetlere resmi senetler denir. Resmi senet resen düzenlenmiş olan senet demektir. Usul hukukunda senetle ispatı gereken bir hukuki işlemin ispatı için mutlaka resmi senet düzenlenmesi gerekmez. Bu hukuki işlem için adi senet düzenlenmekle yetinilebileceği gibi daha güçlü bir delil elde etmek için de resmi senet ... Devamını Oku

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik 1

İstanbul Teknik Üniversitesi Physics I

%100 İngilizce Fizik Mühendisliği Physics I ders notudur. Physics 1 ingilizce ders notudur. A scalar is defined to be any quantity whose value does not depend on the coordinate system.Physics 1 (FIZ111E) ders notu içeriği: Scalar and VectorsKinematicsDynamicsWork and EnergyLinear MomentumRotational KinematicsRotational DynamicsGravitationOscillationsDokümana sayfa numaraları ve yer imleri de ekledim, tek bir tık ile ilgili sayfalara gidebilirsiniz. Önemli noktaları elektronik olarak işaretledim, ... Devamını Oku

Roma Borçlar Hukuku 2

Okan Üniversitesi ROMA HUKUKU I

Hukuk Bölümü Roma Hukuku I ders notudur. Bülent Tahiroğlu'nun kitabından özet çıkarılmış roma hukuku 1 ders notudur. Locatio conductio, iş görme sözleşmesi anlamına gelir.Roma hukuku 1 (HUK111) ders notu içeriği: borçların genel kısmı borcun yapısı ve borç kavramı borcun unsurları borç kavramı ve tipleri parça borcu - nevi borcu seçimlik borçlar bölünebilen ve bölünemeyen borçlar tabii borç borçluya karşı zorlama borçlunun sorumluluğu kusur sorumluluk kıstasları borçlunun davranışı dışındaki ... Devamını Oku

Calculus Functions Yaz Okulu Ders Notu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü TEMEL ANALİZ I

Kimya Temel Analiz I ders notudur. Yaz okulu temel analiz 1 ders notudur. Function of the form f(x)=a x>0 where the base a>0 is a positive constant and a=/a are called exponential functions.Temel analiz 1 (MATH141) ders notu içeriği: functions graph of functions power functions polynominals rational functions exponential functions combining functions shifting and scaling composite functions shifting a graph of a functions reflecting formulas trigonometric functions graph of trigonometric ... Devamını Oku

Okan Üniversitesi Anayasa Hukuku II

Okan Üniversitesi ANAYASA HUKUKU II

Hukuk Bölümü Anayasa Hukuku ders notudur. Anayasa hukuku 2 ikinci dönem derste anlatılanlar üzerine hafta hafta çıkarılmış ders notudur.Doğal hukukçu anlayış, insanın insan olmasından kaynaklı bir değer olarak temel haklara sahip olmasını ifade eder. 1924 anayasasında ki metod, herkesin temel hak ve özgürlüğünün sınırı başkasının hak ve özgürlüğüdür. Burada hakkın öznesi her Türk’tür. Bu doğal hukuk anlayışının temeli kabul edilir. Bu anlayış 1961 anayasası ile başkalaştı. 1961 anayasasından ... Devamını Oku

BAU Fizik 1

Bahçeşehir Üniversitesi Physics I

Bilgisayar Mühendisliği Physics I ders notudur.Physics 1 ders notudur. If two objects are in contact with each other and they move relative to each other a resistance force will appear. It's called force of friction.Physics 1 (PHYS1001) ders notu içeriği:physics and measurements what's the physics? dimensional analysis conversion of units vectors relation negative vector substiaction cosine theorem component of a vector and unit vectors unit vector position vector adding two vectors by using ... Devamını Oku

Okan Üniversitesi Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)

Okan Üniversitesi CEZA HUKUKU I (GENEL HÜKÜMLER)

Hukuk Bölümü Ceza Hukuku I ve Genel Hükümler ders notudur. Artuk Gökçen ceza hukuku 1 genel hükümler dersi ders notudur. Hukuk devleti İlkesi, bu ilkenin bireyler açısından öngördüğü bir takım güvenceler bulunmaktadır. Bunların en başında suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin ancak kanunla öngörülebilmesi ve kanunda öngörülmeyen bir suçtan dolayı kimsenin sorumlu tutulamaması anlamına gelmektedir. Bu husus Anayasanın 38. Maddesinde;“ceza ve ceza yerine ... Devamını Oku

Anatomi 1.sınıf Introduction to Human Anatomy

İstanbul Medipol Üniversitesi BİYOLOJİK DÜZENLEME

İngilizce Diş Hekimliği Biyolojik Düzenleme ders notudur. Alper Atasoy biyolojik düzenleme dersi ders notudur.Anatomy is the study of living human being and it primarily deals with the ‘structure’ and ‘function’. Studying the human body considering its macroscopic structure and function is called ‘’gross anatomy’’. Biyolojik düzenleme ders notu içeriği: terminology about human anatomy and related picturesDiğer biyolojik düzenleme dersi arama kriterleri biyolojik düzenleme ders ... Devamını Oku

Oyun Teorisi GSU İktisat + Alıştırma Soruları

Galatasaray Üniversitesi Oyun Teorisi

İktisat Oyun Teorisi ders notudur. Oyun teorisi 2017-2018 dönemi türkçe ders notudur. Oyun ağaçları, t olarak adlandırdığımız boğumlardan oluşur. Her iki boyum arasında tanımlı ''<'' öncelik ilişkisinden oluşur.Oyun teorisi (ECON311) ders notu içeriği: firma teorisi oyun kuralları yatırım oyunu mahkum ikilemi aşk üçgeni korkak tavuk oyunu piyasaya giriş oyunu seçim eksik bilgi altında yatırım oyunu sinyal oyunu stratejik formda oyunlar cinsiyetler savaşı koordinasyon oyunu yazı tura oyunu ... Devamını Oku

Endodonti 1.Komite Pulpal Patology & Treatments

İstanbul Medipol Üniversitesi DENTAL DOKULAR, KARİYOLOJİ VE KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ

İngilizce Diş Hekimliği Dental Dokular Kariyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği ders notudur. Tan Fırat Eyüboğlu dental dokular kariyoloji ve koruyucu diş hekimliği dersi ders notudur. Pulp necrosis is (necrosis: death of the cells), there is no blood supply, no functional fibers, nothing. So the patient will not feel any kind of pain, and the tooth will be asymptomatic until some time. Symptoms will develop as a result of extend of the diseased process into the periradicular tissue.Dental dokular ... Devamını Oku

Mikrobiyoloji-Oral Bacterial Microflora&İnfections

İstanbul Medipol Üniversitesi ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM

İngilizce Diş Hekimliği Endokrin ve Ürogenital Sistem ders notudur.Fay Magnusson endokrin ve Ürogenital sistem dersi ders notudur. Microbes also will be able to survive depending on the pH. In the mouth we have overall mostly a neutral Ph, But the pH is going to change basically at very meal. In every meal, you’re gonna have some carbohydrates that are going to be available to microbes,, and we have specifically this streptococcus mutans which is going to metabolize those CH and produce acid. ... Devamını Oku

Mikrobiyoloji-İntroduction to Human Microbiota

İstanbul Medipol Üniversitesi ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM

İngilizce Diş Hekimliği Endokrin ve Ürogenital Sistem ders notudur.Fay Magnusson endokrin ve Ürogenital sistem dersi ders notudur.Microbiota, ıt means basically all the bacteria that is in or on our body. Basically a collection of microorganisms that live with us/ with our body. Whether they useful or not-we don't care- it's just complete collection of microbes that are with us. Endokrin ve ürogenital sistem ders notu içeriği:Oral Microbiology 10th Committee 1st Lecture Note: Introduction to ... Devamını Oku

Fizyoloji-Introduction to Endocrinology

İstanbul Medipol Üniversitesi ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM

İngilizce Diş Hekimliği Endokrin ve Ürogenital Sistem ders notudur. Mehmet Ozansoy endokrin ve Ürogenital sistem dersi ders notudur. Steroid type hormones are hydrophobic, so, when they are secreted into the blood stream,(they are not water soluble) so they bind to certain plasma protein most of the time they bind to albumin and they are carried by the albumin to the target tissues and organs. But in order to exert their effect on the target tissue and organ, the steroid type hormone should ... Devamını Oku

Fizyoloji-Pulmonary Function

İstanbul Medipol Üniversitesi KALP DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ

İngilizce Diş Hekimliği Kalp ve Damar Solunum Sistemi ders notudur.Mehmet Ozansoy kalp damar ve solunum sistemi ders notudur. Oxygen delivery to the tissues In order the achieve proper oxygenation, 1st - there should be enough O2 in the atmosphere. 2nd -our lungs should function properly. 3rd -our blood should contain enough erythrocytes and they should contain enough Hb! 4th -our vascular system should be normal (no occlusion-no obstruction-no atherosclerosis) 5th -our tissues/cells should ... Devamını Oku

Fizyoloji-Cardiac Cycle

İstanbul Medipol Üniversitesi KALP DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ

İngilizce Diş Hekimliği Kalp ve Damar Solunum Sistemi ders notudur.Mehmet Ozansoy kalp damar ve solunum sistemi ders notudur. Cardiac cycle, all cardiac events occuring from the beginning of one heartbeat to the next heartbeat. (We’ll talk about electrical & mechanical events) Sinus node (SA-sinoatrial- node) is the main control center located in our heart. Even if you cut or transsect all the neuron supply of your heart, it continue to beat due to the presence of SA node! Because of the ... Devamını Oku

Fizyoloji Homeostasis&Blood Clot,Vascular System

İstanbul Medipol Üniversitesi KALP DAMAR VE SOLUNUM SİSTEMİ

İngilizce Diş Hekimliği Kalp ve Damar Solunum Sistemi ders notudur. Mehmet Ozansyoy kalp damar ve solunum sistemi ders notudur. Thrombomodulin is a protein found in plasma membrane of endothelium cells & Thrombomodulin binds Thrombin & Thrombomodulin-Thrombin complex activates another plasma protein called Protein C (It’s an anticoagulant protein SO it inhibits blood clot formation process by inhibiting Factor V & VIII)Kalp damar ve solunum sistemi ders notu içeriği: Homeostasis ... Devamını Oku

Fizyoloji Musculoskeletal System Introduction

İstanbul Medipol Üniversitesi KAS-İSKELET SİSTEMİ

İngilizce Diş Hekimliği Kas ve İskelet Sistemi ders notudur.Kas ve iskelet sistemi ders notudur. Cell has a certain voltage (electrical potential) called “resting potential”. It exists when there is no external stimuli in the cell. For every cell, there is a certain “resting membrane potential”. It is a range actually -70 or -90 etc. Kas ve iskelet sistemi ders notu içeriği: membrane potentials and action potentials3 important ion transportation categories (simple diffusion facilitated ... Devamını Oku

Fizyoloji Düz Kas ve Kalp Kası İngilizce Not

İstanbul Medipol Üniversitesi KAS-İSKELET SİSTEMİ

İngilizce Diş Hekimliği Kas ve İskelet Sistemi ders notudur. Kas ve iskelet sistemi ders notudur. Basic contraction mechanism is very similar to skeletal muscle. There are thin and thick filaments, SR, Ca, ATP need etc… For skeletal muscle there should be a stimulus from a “motor neuron”. BUT here nerve impulse coming from another neuron (NOT A MOTOR ONE) autonomic neuron. (Autonomic NS has a major role for the contraction of smooth muscle) Kas ve iskelet sistemi ders notu içeriği:smooth muscle ... Devamını Oku

Fizyoloji İskelet Kası - Physiology Skeletal Muscle

İstanbul Medipol Üniversitesi FİZYOLOJİ

İngilizce Tıp Fizyoloji ders notudur. Fizyoloji ders notudur. In healthy/normal conditions (voluntary situation) contraction of skeletal muscle controlled by motor neurons. Chemical signals in the form of a NT released from the motor neuron to the skeletal muscle triggers the contraction mechanism ON the skeletal muscle. (initiates the mechanism) Fizyoloji ders notu içeriği:muscle skeletal muscle contraction mechanism sarcomere arrangement ion channells contracture SERCA pump motor unit ... Devamını Oku